Jak proběhnou podzimní volby?

Volby do zastupitelstev krajů a do Senátu v roce 2020 proběhnout v těchto datech:

  • 2. a 3. října 2020 - volby do zastupitelstev krajů a první kolo voleb do Senátu
  • 9. a 10. října 2020 - druhé kolo voleb do Senátu

Volit se bude standardně ve volebních místnostech jako při jakýchkoli jiných volbách. Pokud se na Vás nevztahuje povinná karanténa (z rozhodnutí lékaře nebo hygienické stanice), můžete volit běžným způsobem.

Pokud trpíte poruchou imunity, nebo máte jiné důvody, proč se v současné situaci obávat navštívit běžnou volební místnost (ale nejste v nařízené karanténě), můžete jako každé volby požádat svou volební komisi o návštěvu s přenosnou hlasovací urnou.

Ve volební místnosti a před ní je třeba dodržovat bezpečnostní opatření a pokyny členů volební komise. Patří mezi ně rozestupy a povinné zakrytí nosu a úst.

  • Vezměte si vlastní psací potřebu.
  • Rouška či jiná ochrana dýchacích cest je vhodná, i kdyby nebyla v daný okamžik povinná.

Kde budou probíhat senátní volby?

Volební obvody senát 2020

Obr č. 1: Vymezení volebních obvodů. Jejich přesný výčet naleznete ZDE. Zdroj: Senat.cz

Co když budu v době voleb v karanténě?

Pokud se na Vás vztahuje karanténa či izolace z důvodu ochrany veřejného zdraví před COVID-19, můžete ve volbách hlasovat jedním ze tří zvláštních způsobů. Karanténa nebo izolace z důvodu jiného onemocnění je překážkou volebního práva a v tomto případě (například onemocnění tuberkulózou) volit nemůžete. Zvláštní způsoby hlasování jsou přizpůsobeny pouze pro COVID-19.

Chcete hlasovat v karanténě?

Podmínkou pro hlasování je přítomnost na seznamu osob v karanténě. Jestli jste na seznamu ověříte na krajské hygienické stanici. Můžete se prokázat rozhodnutím krajské hygienické stanice nebo potvrzením od lékaře (to vydá příslušný obvodní lékař), na základě kterých komise umožní hlasovat. Krajský úřad dostane informaci 16 hodin přede dnem, kdy se zvláštním způsobem volí, pokud jste tedy v karanténě těsně před okamžikem voleb, potvrzení si nezapomeňte. Jako potvrzení slouží také SMS zpráva od hygienické stanice či praktického lékaře či z odběrových zařízení o pozitivním testu. V pochybnostech bude rozhodováno ve prospěch umožnění hlasování.

  • Vezměte si vlastní psací potřebu.
  • Rouška či jiná ochrana dýchacích cest je vhodná, i kdyby nebyla v daný okamžik povinná.

1. Drive-in hlasování

HLASOVÁNÍ Z MOTOROVÉHO VOZIDLA

Hlasovat můžete z motorového vozidla na hlasovacích stanovištích k tomu určených. Umístění stanovišť bude zveřejněno na webových stránkách krajského úřadu. Pozor! Hlasovat u stanoviště se bude v čase 7:00 - 15:00 ve středu 30. září (v druhém kole senátních voleb ve středu 7. října)

Je-li v domácnosti více členů splňujících podmínky pro hlasování drive-in, mohou jet jedním motorovým vozidlem. Ministerstvo připravilo instruktážní video.

Své drive-in stanoviště dle místa bydliště naleznete na této mapě

2. Zvláštní přenosná volební schránka

VOLENÍ U NEMOCNÉHO V ZÁVAŽNÝCH PŘÍPADECH

Ti, kteří z vážných důvodů nemohou využít drive-in, mohou telefonicky požádat o vyslání zvláštní přenosné volební schránky, do které budou moci odvolit v místě svého pobytu. Číslo, kam volat, najdete na webových stránkách krajského úřadu a můžete volat do čtvrtka 1. října do 20:00 (pro druhé kolo senátních voleb do čtvrtka 8. října do 20:00)

3. Volební stanoviště u poskytovatelů zdravotních a sociálních služeb

UZAVŘENÁ ZDRAVOTNÍ A SOCIÁLNÍ STŘEDISKA

Volební stanoviště se také zřídí například v domovech seniorů, které budou uzavřeny z důvodu karantény. Volit může každý obyvatel takovéhoto uzavřeného zařízení, který je příjemcem jeho služeb a má trvalé bydliště ve volebním obvodu, kde je poskytovatel služeb umístěn.

Užitečné informace

Pro hlasování zvláštními způsoby je možno se prokázat pouze občanským průkazem, nezapomeňte na něj. Pokud se bude současně konat obecní referendum, můžete využít zvláštní způsoby i pro hlasování v referendu. Podrobnosti o zvláštních způsobech hlasování upravuje zákon 350/2020 Sb.

Do zákona jsme prosadili ustanovení, že u jednání nezbytných k výkonu volebního práva podle tohoto zákona je vyloučena protiprávnost. Tím se upřesnilo, že není možné porušit karanténu či izolaci v širším rozsahu než v nezbytně nutné míře k odvolení podle tohoto zákona a současně se garantuje, že při dodržení tohoto pravidla nikdo nesmí být za odhlasování a kroky k němu nezbytně vedoucí trestán.

Další užitečné informace najdete na webu koronavirus.pirati.cz